Home » کارگاه ها » وبینار آشنایی با سامانه کتابخانه ای کوها ویژه دانشجویان پرستاری
workshop

وبینار آشنایی با سامانه کتابخانه ای کوها ویژه دانشجویان پرستاری

مدرس: زیور عبداله پور

گروه هدف: دانشجویان پرستاری

تاریخ برگزاری: 1400/07/14

مکان برگزاری: دانشکده پرستاری