Home » کارگاه ها » وبینار آشنایی با سامانه کتابخانه ای کوها ویژه دانشجویان اتاق عمل
workshop

وبینار آشنایی با سامانه کتابخانه ای کوها ویژه دانشجویان اتاق عمل

مدرس: زیور عبداله پور

گروه هدف: دانشجویان اتاق عمل

تاریخ برگزاری: 1400/08/10

مکان برگزاری: دانشکده پرستاری