کسب رتبه نخست کتابدار آموزشی توسط کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان در سومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت

Home » کسب رتبه نخست کتابدار آموزشی توسط کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان در سومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت

کسب رتبه نخست کتابدار آموزشی توسط کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان در سومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت

«اسامی برگزیدگان سومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت» کتابخانه مرکزی برگزیده تیپ یک ۱-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲-دانشگاه علوم ...