کتابخانه مرکزی داشکده علوم پزشکی لارستان

Home » کتابخانه مرکزی داشکده علوم پزشکی لارستان

آئین افتتاح کتابخانه حکیم ابوالقاسم فردوسی (کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، روز سه شنبه ۸ شهریور ماه، ...