کاشت گیاهان تزئینی در کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

Home » کاشت گیاهان تزئینی در کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

کاشت گیاهان تزئینی در کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

به مناسبت هفته کتاب، دفتر نهاد رهبری با مشارکت مسئول دفتر ریاست، برخی گیاهان تزئینی به کتابخانه مرکزی ...