دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » دانشکده علوم پزشکی لارستان

اطلاعات ResearcherID موجود در Web of Science به سایت Publons منتقل می شود

با این قابلیت می توانید تمامی مزایای پایگاه Web of Science، ResearcherID و Publons را در یک مکان ...

نحوه دسترسی به سنجه PlumX در Scopus

جهت دستیابی به واحدهای سنجش مقالات، ابتدا به آدرس Scopus Document details page بروید. پس از جستجوی یک ...

تغییر آدرس دو مجموعه Journal Citation Reports و Essential Science Indicators

پیرو اعلام شرکت مربوطه به اطلاع می‌رساند، آدرس دسترسی به دو مجموعه Journal Citation Reports که دربرگیرنده مقادیر ...

برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸

در راستای اهداف کتابخانه دیجیتال و افزایش توانمندی کاربران، برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸ با ...

کارگاه مرور سامانه علم سنجی و Scopus در دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان برگزار شد.

از معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری ...