تجلیل از مدیر و کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی

Home » تجلیل از مدیر و کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی

تجلیل از مدیر و کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین، از مدیر و کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی تجلیل ...