برگزاری جلسه هم اندیشی کتابداران به صورت وبینار

Home » برگزاری جلسه هم اندیشی کتابداران به صورت وبینار

برگزاری جلسه هم اندیشی کتابداران به صورت وبینار

جلسه هم اندیشی کتابداران با ارائه موضوعات زیر در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. آموزش نحوه ...