اهدای کتاب به فرزندان پرسنل با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی

Home » اهدای کتاب به فرزندان پرسنل با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی

اهدای کتاب به فرزندان پرسنل با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۱۰۰ نسخه کتاب توسط کتابخانه مرکزی ...