ارائه آخرین تحقیقات و مطالب آموزشی در خصوص Coronavirus

Home » ارائه آخرین تحقیقات و مطالب آموزشی در خصوص Coronavirus

ارائه آخرین تحقیقات و مطالب آموزشی در خصوص Coronavirus

دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید بصورت متن، عکس و فیلم درآدرس زیر فراهم شده است: http://sapiba.com/ncov/ ...