موهبت شیوخی

سمت: کارشناس امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری پزشکی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
ایمیل : m.shoyukhi@larums.ac.ir
تلفن : 071-52245009 داخلی 245
آدرس پستی پرسنل : فارس-لارستان- بزرگراه دكتر دادمان-جنب بيمارستان امام رضا (ع)- دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) لارستان