زیور عبدالله پور

سمت: رئیس کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ایمیل : z.abdollahpour@larums.ac.ir
تلفن : 071-52245009 داخلی 232
آدرس پستی پرسنل : فارس-لارستان- بزرگراه دكتر دادمان-جنب بيمارستان امام رضا (ع)- دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) لارستان