نمایش تاریخ کرونا در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

Home » اخبار و رویدادها » نمایش تاریخ کرونا در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

به گزارش ایسنا، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بعد از گذشت بیش از ۱۶ ماه از شیوع کرونا در دنیا، با بررسیِ کتاب‌ها و اسناد قدیمی موجود در این مرکزِ تحقیق و پژوهش، نمایشگاهی از گزیده کتاب‌های مربوط به بیماری‌های واگیر از گذشته تا امروز و آثار منتشر شده با موضوع کرونا در یک سالِ اخیر را برگزار کرده است. در این نمایشگاه کتاب‌ها و اسناد در چهار گروهِ کتاب‌های قدیمیِ سنگی و سُربیِ بیماری‌های واگیردار، اسناد و گزارش‌های مراکز تحقیقاتی در این زمینه، کتاب‌های درسی با موضوع بیماری‌های واگیردار، کتاب‌های جدیدِ بیماری‌های واگیردار و آثار با موضوع کرونا در سرسرای کتابخانه مرکزی دانشگاه به نمایش درآمده‌اند.

این نمایشگاه در موضوعات زیر دسته بندی شده است:

۱٫ کتابهای قدیمی بیماریهای واگیردار، شامل کتابهای چاپ سنگی و چاپ سربی

۲٫ اسناد و گزارشهای مراکز تحقیقاتی در زمینه بیماریهای واگیردار مانند انستیتو پاستور

۳٫ کتابهای درسی درباره بیماریهای واگیردار

۴٫ کتابهای جدید در موضوع بیماریهای واگیردار

۵٫ آثار در موضوع کرونا

این نمایشگاه در محل سرسرای کتابخانه مرکزی (طبقه همکف) همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ قابل بازدید است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم