محتواهای آموزشی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی پایگاه داده sciencedirect

file name : sciencedirect.pdf
file size : 1 MB
دانلود

معرفی پایگاه داده clincalkey

file name : clincalkey.pdf
file size : 2 MB
دانلود

معرفی پایگاه داده upToDate

file name : upToDate.pdf
file size : 1 MB
دانلود

کدام مقاله را در شبکه های اجتماعی درج کنیم؟

file name :
file size :
دانلود

Kopernio

file name : Kopernio.pdf
file size : 359 KB
دانلود

دگرسنجی (Altmetrics)

file name : Altmetrics.pdf
file size : 598 KB
دانلود

سنجه PlumX در Scopus

file name : PlumX.pdf
file size : 274 KB
دانلود