گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

با توجه به اینکه ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان به تازگی راه اندازی شده و در حال تجهیز می باشد، برخی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بحران به شرح زیر ارائه می گردد.

       نصب سیستم مرکزی ضد حریق در کنار درب ورودی مخزن کتابخانه و سالن های مطالعه