مسئولین و تلفن های تماس ضروری مدیریت بحران در دانشکده و کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مسئول کمیته بحران دانشکده علوم پزشکی لارستان:

  • اسماعیل کیان پور

مسئول مدیریت بحران در کتابخانه ها:

  •  سرکارخانم زیور عبداله پور (مدیر امور کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان) 

 شماره تماس: ۰۷۱۵۲۲۴۵۰۰۹