آیین نامه عضویت ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

این آیین نامه توسط مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لارستان و به نفع تمامی کاربران کتابخانه به تصویب رسیده است و همکاری کتابداران در رعایت مفاد این آیین نامه ضروری است.

ماده ۱. افراد مشمول برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

۱-۱. اعضای کتابخانه شامل:

الف) دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی لارستان

ب) کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان

ج) اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان

۱-۲. مراجعان متفرقه: شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‏های علوم پزشکی، پزشکان و کادر درمانی غیر شاغل در دانشکده علوم پزشکی لارستان، کارکنان و اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشکده، دانش آموزان نخبه و خبره بنا به این آیین نامه و به صلاحدید مسئول کتابخانه می ‏توانند با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر در محل از منابع و خدمات کتابخانه‏ های دانشکده علوم پزشکی لارستان استفاده کنند. شایان توجه است که اولویت استفاده از منابع و خدمات کتابخانه با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان است.

تبصره ۱. خدمات سالن مطالعه به مراجعان متفرقه ارائه نمی شود، مگر اینکه نیازمند استفاده از منابع کتابخانه در محل باشند.

تبصره ۲. ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده های آزاد و غیرانتفاعی ممنوع می باشد.

ماده ۲. عضویت

افراد برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‏ های دانشکده علوم پزشکی لارستان ضرورتا می بایست در یکی از کتابخانه‏ های دانشکده عضو شده باشند. منظور از عضویت، ثبت مشخصات فرد در نرم افزار کتابخانه ای “کوها” است. فرد موظف است در بدو حضور در کتابخانه نسبت به دریافت کد شناسایی و رمز عبور پروفایل شخصی خود از کتابدار اقدام کند و کتاب‏های تحت امانت، تاریخ بازگشت، تمدید و رزرو منابع را در پروفایل خود بررسی نماید.

۲-۱. شیوه عضویت

– دانشجویان

تمامی دانشجویان در بدو ورود به دانشکده به صورت خودکار عضو کتابخانه‏ های دانشکده علوم پزشکی لارستان می ‏شوند. دانشجویان انتقالی یا مهمان و یا دانشجویانی که اطلاعات آنان به شکل اتوماتیک در نرم افزار ثبت نشده است می‏ توانند از آدرس (http://elib.larums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-request-membership.pl) درخواست عضویت خود را وارد نموده و با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر یا فرم انتخاب واحد به همراه کارت شناسایی عکس دار جهت تایید عضویت به کتابخانه واحد مربوطه مراجعه نمایند.

– کارکنان و اعضای هیئت علمی

کارکنان و اعضای هیئت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی) که واحد محل خدمت آنان دارای کتابخانه است می ‏توانند از طریق نرم افزار کتابخانه (http://elib.larums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-request-membership.pl) درخواست عضویت خود را وارد نموده و با مراجعه حضوری و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه، عضویت خود را نهایی نمایند.

تبصره ۳. کارکنان و اعضای هیئت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی) که واحد محل خدمت آنان فاقد کتابخانه است می ‏توانند با ارسال معرفی نامه از طرف رئیس واحد، یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی از طریق اتوماسیون اداری به گروه کتابخانه‏ ها و تامین منابع، در کتابخانه‏ های دانشکده عضو شوند.

۲-۲. مدت زمان عضویت

مدت زمان عضویت بر اساس جدول زیر تعیین می‏ شود:

جدول شماره ۱. مدت زمان عضویت اعضاء