آیین نامه خدمات تحویل مدرک ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

این آیین نامه توسط مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان و به نفع تمامی کاربران کتابخانه به تصویب رسیده است و همکاری کتابداران در رعایت مفاد این آیین نامه ضروری است.

 استفاده از خدمات تحویل مدرک (Delivery Document)

یکی از خدمات مهم کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، تهیه اصل مدرک مورد نیاز استفاده کنندگان از جمله مقالات علمی می باشد. بدین منظور اقدامات خاصی مورد استفاده قرار می گیرد تا این خدمت هم به نحو مطلوب و کارآمد و هم به گونه ای از لحاظ اقتصادی ارزانتر انجام شود. در این راستا، خدمات تحویل مدرک یا Delivery Document یکی از روشهای فراهم آوری مقالات مورد نیاز کاربران می باشد. کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی لارستان نیز جهت رفاه حال اعضای هیات علمی، محققین، مدرسین، و دانشجویان در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات این خدمت را انجام دهد.

قوانین و مقررات استفاده از Delivery Document

  • این خدمات صرفاً جهت تهیه مقالات علمی لاتین ارائه می گردد.
  • استفاده کنندگان از این خدمات اعضای هیات علمی دانشکده، مدرسین غیر هیات علمی، محققین دارای پروژه یا طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده و دانشجویان دانشکده می باشند.

تبصره:

الف. دانشجویان در صورت نیاز جهت انجام طرح تحقیقاتی، سمینار و یا پروژه خود، می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

ب. کارمندانی که در حال تدوین پروپوزال طرح تحقیقاتی و یا انجام طرح تحقیقاتی مصوب دانشکده می باشند، می توانند به صورت محدود (تا سقف ۸ مقاله در سال) از این خدمات استفاده نمایند.

بدیهی است در زمانی که پروپوزال طرح در حال تدوین می باشد، استفاده از این خدمات منوط به تأیید ریاست واحد مربوطه می باشد.

ج. اعضای هیات علمی دانشکده و مدرسین غیر هیات علمی دانشکده می توانند در سال تعداد ۱۵ عنوان مقاله درخواست نماید. درخواست مقاله مازاد بر این تعداد با صلاحدید مسئول کتابخانه دیجیتال تا سقف ۲۰ عنوان قابل پیگیری و انجام می باشد. چنانچه فردی درخواستی مبنی بر مازاد براین تعداد داشته باشد می تواند با پرداخت وجه از این خدمات استفاده نماید.

استفاده کنندگان از این خدمات بعد از اطمینان از نبودن متن کامل مقاله مورد نظر در پایگاههای اطلاعاتی مشترک وزارت بهداشت (کتابخانه دیجیتال دانشکده به آدرس diglib.larums.ac.ir)، مشخصات کامل مقاله (عنوان، نویسنده/نویسندگان، سال نشر) را به کارشناس کتابخانه دیجیتال ارائه نمایند. کارشناس کتابخانه دیجیتال پس از اطمینان مجدد از عدم دسترسی به متن کامل مقاله در پایگاه های اطلاعاتی، اقدامات لازم را جهت تهیه مقاله انجام خواهد داد. پس از دانلود مقاله، کارشناس کتابخانه دیجیتال آن را به پست الکترونیک درخواست کننده ارسال خواهد کرد.