ارتباط با ما

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

استان فارس- شهرستان لارستان- بزگراه دکتر دادمان- جنب بیمارستان امام رضا (ع)- دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان- واحد کتابخانه

تلفن

۰۷۱۵۲۲۴۵۰۰۹- ۰۷۱۵۲۲۴۷۱۱۰
داخلی 232

پست الکترونیک

centlib@larums.ac.ir

دورنگار

۰۷۱-۵۲۲۴۷۱۱۱