اخبار و رویدادها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها
نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ توسط شرکت آوا افزار برگزار گردید. ...
برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸
در راستای اهداف کتابخانه دیجیتال و افزایش توانمندی کاربران، برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸ با چک لیستی ...