تقویم آموزشی نیم سال سوم تحصیلی ۹۶-۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

رویداد تاریخ ساعت نکته
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان کلیه ورودی ها یکشنبه 96/6/19 لغایت سه شنبه 96/6/21 ساعت 9 صبح تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنندو.
شروع کلاس ها شنبه 96/6/25 ساعت 8 صبح بر طبق واحد های انتخابی
ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدید الورود دهه سوم شهریور 96 تاریخ دقیق آن بعدا اعلام می گردد
ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود دهه سوم شهریور ماه 96

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات