کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Home » اخبار و رویدادها » کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به آدرس https://digital.aqr.ir/، با بیش از یک دهه فعالیت، از کتابخانه های دیجیتال مطرح در کشور می باشد. تعداد مدارک موجود در این کتابخانه دیجیتال ۱۶۴۷۲۱۳۲۲ مدرک است. امکان جستجوی کامل بدون عضویت هم میسر است؛ با این حال، امکان اشتراک سازمانی نیز فراهم شده است. این کتابخانه از ۸ پایگاه به شرح زیر تشکیل شده است:

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم