کاشت گیاهان تزئینی در کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

Home » اخبار و رویدادها » کاشت گیاهان تزئینی در کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

به مناسبت هفته کتاب، دفتر نهاد رهبری با مشارکت مسئول دفتر ریاست، برخی گیاهان تزئینی به کتابخانه مرکزی اهداء کردند. کاشت این گیاهان شاید آغازی باشد برای رویش دانایی و امیدی برای قطع زنجیره اپیدمی در جهان

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم