چک لیست وارسی وب سایت‏ کتابخانه ‏ها

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
اخبار کتابخانه
از کتابدار بپرس: یک طرف و دو طرفه
امکان نظر سنجی در مورد سایت
آیین نامه کتابخانه‏ها
برنامه کارگاه ها
پرسنل کتابخانه: مشخص بودن اطلاعات تماس، وظایف، تصاویر
پیوند به کاتالوگ کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پیوند به کتابخانه الکترونیک
پیوند های مفید
تاریخ آخرین روز آمد سازی
تماس با ما: اطلاعات تماس کتابخانه و تماس با مدیر کتابخانه
تماس با مدیر کتابخانه
دارا بودن صفحه خانگی
دارا بودن نسخه لاتین
درباره کتابخانه
درست بودن نام صفحات (انگلیسی)
راهنماها
سوالات متداول
فرایند های کتابخانه
فرم ها
معرفی تازه های کتابخانه
وجود لینک کتابخانه در صفحه خانگی واحد