معرفی کمیته علم سنجی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کمیته علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار نمود. این کمیته بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

شرح وظایف کمیته علم سنجی:

۱. تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
۲. اطلاع رسانی و ترویج استفاده از سامانه علم سنجی
۳. اصلاح ، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
۴. تهیه، انتشار و توزیع گزارشات دوره ای علم سنجی از اعضاء هیات علمی و پژوهشگران
۵. پایش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی در سطح دانشکده ها و گروههای آموزشی
۶. برگزاری کارگاهها و ودوره های آموزشی علم سنجی و سامانه منبع یاب وزارت بهداشت جهت اعضاء هیات علمی
۷. اطلاع رسانی مستمر در مورد شیوه صحیح و کامل آدرس دهی نام دانشگاه
۸. معرفی و اطلاع رسانی در مورد مجلات بی اعتبار و کم اعتبار به اعضاء هیات علمی
۹. معرفی مجلات معتبر طبق برنامه های آموزشی برای هدایت انتشارات
۱۰. رصد رتبه های کشوری و بین المللی دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بین المللی و ادامه اقدامات لازم برای بهبود آن
۱۱. تلاش برای بهبود میزان مشاهده پذیری و استفاده پذیری مقالات
۱۲. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشکده
۱۳. تعین روشهای ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی
۱۴٫ تعریف شاخص های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص ها