معرفی و اعضای کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مقدمه
کتابخانه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان در سال ۱۳۶۹ و همزمان با تاسیس دانشکده شروع به کار نمود.
مخزن کتابخانه با فضایی در حدود ۱۷۴ متر مربع به شکل سیستم باز اداره می گردد. رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد. مجموع کتب فارسی ۱۵۵۲۱ جلد و کتب انگلیسی ۱۸۲۸ جلد می باشد. موجودی کتابخانه به صورت کامپیوتری با استفاده از ۱۰ دستگاه رایانه که در قسمت ورودی کتابخانه قرار داده شده از طریق مراجعین قابل دسترسی است . جهت استفاده راحت تر و سریع تر مراجعین علاوه بر آموزش نرم افزار به دانشجویان جدیدالورود ، دستور العمل نحوه استفاده از نرم افزار کنار هر رایانه موجود می باشد و مراجعین می توانند از طریق کامپیوتر های فوق کتاب مورد نیاز خود را بازیابی نموده و با ارائه شماره راهنمای آن کتاب به کتابداران اقدام به امانت کتب نمایند.
کتابخانه این واحد آموزشی شامل بخش های ذیل می باشد:
– بخش کتب لاتین
– بخش کتب فارسی
– بخش نشریات فارسی، لاتین و الکترونیک
– بخش اینترنت
– بخش سی – دی
– سالن مطالعه خواهران و براداران
“مشخصات رئیس کتابخانه”
نام و نام خانوادگی: زیور عبدالله پور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
Email: diglib@larums.ac.ir

استفاده کنندگان:
کادر آموزشی شاغل و بازنشسته دانشگاه
دانشجویان شاغل به تحصیل
کارکنان شاغل در دانشگاه

گزیده ای از آیین نامه کتابخانه
عضویت

کادر آموزشی، دانشجویان و کارکنان دانشکده به شرط عضویت می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
تبصره ۱٫ کادر اموزشی بازنشسته با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشکده و ارائه کارت شناسایی معتبر می تواند به عضویت کتابخانه درآیند.
تبصره ۲٫ کادر آموزشی حق التدریسی دانشکده، در صورت ارائه معرفی نامه از مدیر گروه مربوطه طی زمان تدریس، می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
تبصره ۳٫ کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در دانشکده در صورت ارائه حکم کارگزینی و معرفی نامه معتبر می توانند از کتابخانه بر استفاده نمایند.
تبصره ۴٫ ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی ممنوع می باشد.
امانت
استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به ارائه کارت عضویت کتابخانه می باشد و منابع صرفاً به صاحب کارت امانت داده می شود.
در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد. لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را به دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد.

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد

اعضا تعداد منبع مدت امانت
کادر آموزشی ۶ جلد ۱۵ روز
دانشجو ۴ جلد ۷ روز
کارکنان ۲ جلد ۷ روز

تبصره ۱٫ مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد.تبصره ۲٫ مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند. منابع زیر امانت داده نمی شوندالف. کتابهای مرجعب. مجلات چاپی لاتینج. پایان نامهد. کتابهای رزرو شدهافراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر، می توانند از منابع سایر کتابخانه های وابسته به دانشکده استفاده نمایند:الف. اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می باشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود می باشد.ب. کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد. جریمه دیرکرد تاخیر به مدت ۷ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال جریمه محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۷ تا ۱۵ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۱۵ روز برای اولین بار اخطار و پس از ۱۵ روز منجر به تعلیق و عدم سرویس دهی به مدت ۲ ماه خواهد شد، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار کارت عضویت فرد باطل می شود. لینک مستقیم به
آیین نامه کامل کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان
ساعات سرویس دهی کتابخانه شنبه تا چهارشنبه :۷:۳۰ صبح الی ۲:۴۵ بعد از ظهر
پنج شنبه ها : تعطیل است
تماس با واحد:
آدرس پستی: لارستان – بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان- واحد کتابخانه تلفن : ۲۲۴۷۱۱۰ – ۲۲۴۵۰۰۹ داخلی ۲۳۲ فاکس : ۲۲۴۷۱۱۱
پست الکترونیکی: diglib@larums.ac.ir