طرح های تحقیقاتی کتابداران

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان
ردیف عنوان طرح مجری اول مجری دوم مجری سوم همکاران طرح سال تصویب وضعیت
۱ بررسی مدارک نمایه شده محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آدرس وابستگی سازمانی غیر استاندارد در Web of Science و Scopus تا پایان ۲۰۱۱ شیرین دهقان زلیخا محمودی محمد قاسم پور مژگان همتی، فرشته نامداری، معصومه رحمتی، فاطمه افتخاریان، موهبت شیوخی، زیور عبدالله پور ۱۳۹۰ خاتمه یافته
۲ رابطه بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان و دانشکده پیراپزشکی گراش در سال ۱۳۹۱

 

فریدون جهانگیر زیور عبدالله پور موهبت شیوخی ۱۳۹۱ خاتمه یافته
۳ بررسی مقالات ارجاع شده محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کتاب های مرجع آمازون ۱۳۹۲

 

پروین رئیسی، موهبت شیوخی، افروز اسکندریه، زکیه تاج الدینی ۱۳۹۲ خاتمه یافته
۴ بررسی مقایسه ای دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری لار و دانشکده پیراپزشکی گراش در سال ۱۳۹۲

 

محمدرضا فروتنی موهبت شیوخی زیور عبدالله پور یعقوب دلخوش ۱۳۹۲ خاتمه یافته
۵ Plagiarism Periodic Puzzle, 2018

 

موهبت شیوخی عبدالحسین احمدی ۱۳۹۷ در حال اجرا
۶ The prominent factors contributing to L2 literacy progress by constant activity in ResearchGate, 2018

 

موهبت شیوخی دکتر محمدرفیع بذرافشان دکتر عبدالحسین احمدی شیرین دهقان ۱۳۹۷ در حال اجرا