سامانه ژورنال یاب RICeST

Home » اخبار و رویدادها » سامانه ژورنال یاب RICeST
سامانه RICeST به آدرس https://journalfinder.ricest.ac.ir/ توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری راه اندازی شده است.
سامانه RICeST، سامانه ای برای کمک به پژوهشگران جهت یافتن بهترین ژورنال برای انتشار تحقیقات خود می باشد که پیش بینی میزان شباهت موضوع مقاله پژوهشگران با ژورنال های کشور را به همراه مشخصات ژورنال ها و ضریب تاثیر آن ها ارائه می کند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم