ساعت کار کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ساعت کار کتابخانه :

شنبه تا چهار شنبه:  ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۴۵

پنج شنبه ها: تعطیل