راه اندازی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

Home » اخبار و رویدادها » راه اندازی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور  توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی،  پیاده‌سازی و رونمایی شد.  

سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور دربرگیرنده اطلاعات همه طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مصوب، خاتمه یافته دانشگاه‌ها و موسسات علوم پزشکی کشور است که توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی، پیاده‌سازی و رونمایی شد.

سامانه مذکور با بیش از ۲۱۰ هزار طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات وابسته به آدرس rpis.research.ac.ir  برای استفاده در اختیار عموم پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم