راهنماهای آموزشی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیفعنوانHTMLPDF
1Wiley
html

pdf
2ProQuest
html

pdf
3Scopus
html

pdf
4JCR ( Journal Citation Report )
html

pdf
5ClinicalKey
html

pdf
6JAMA Network
html

pdf
7JAMA Network Learning Center
html

pdf
8ScienceDirect
html

pdf
9ClinicalKey-Books-Pamphlete
html

pdf
10UptoDate
html

pdf
11مراحل ساخت VPN
html

pdf