دسترسی به PubMed در شرایط حاضر

Home » اخبار و رویدادها » دسترسی به PubMed در شرایط حاضر

رفع مشکل دسترسی به PubMed طی چند هفته گذشته، توسط جناب دکتر کبیری، رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت و بصورت مکاتبات متعدد با گروه فنی PubMed در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، پیگیری شده و نهایتا چند روز پیش مکاتبه‌ای از طرف PubMed به Google‌ جهت حذف تحریم و رفع مشکل دسترسی کاربران ایرانی به سرورهای جدید PubMed که در شرکت Google است ارسال گردیده است. تا رفع این مشکل توسط Google، کاربران می‌توانند از آدرس زیر برای دسترسی به PubMed‌ استفاده نمایند.  در حال حاضر تمامی آدرس‌های قبلی PubMed به صورت معمول در دسترس نیستند و فقط دسترسی مستقیم از آدرس زیر میسر است.

https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov 

کاربران محترم تا رفع تحریم Google برای دسترسی کاربران ایران به PubMed، می‌توانند از آدرس فوق استفاده نمایند تا متعاقبا و پس از رفع مشکل، امکان دسترسی مستقیم به نسخه جدید PubMed فراهم و اعلام شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم