خرید کتب کتابخانه در سالی که گذشت

Home » اخبار و رویدادها » خرید کتب کتابخانه در سالی که گذشت

با توجه به تخصیص بودجه سیصد و هشتاد میلیون ریالی، کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سه ماهه چهارم جهت خرید کتب رفرنس رشته های موجود اقدام به خرید کتب درخواستی نمود. بر این اساس، حدود ۶۱۵ نسخه کتب فارسی مورد نیاز اساتید و دانشجویان طی نظرسنجی و اعلام نیاز  و اولویت بندی لیست درخواستی از انتشارات آناطب و انتشارات خسروی خریداری شد و پس از فهرست نویسی و رده بندی جهت امانت دهی وارد قفسه ها گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم