تخصیص بودجه ۵۰۰ میلیون ریالی جهت خرید کتب موردنیاز کتابخانه مرکزی

Home » اخبار و رویدادها » تخصیص بودجه ۵۰۰ میلیون ریالی جهت خرید کتب موردنیاز کتابخانه مرکزی

با تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال به بودجه کتابخانه مرکزی، مجموع بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۰ کتابخانه به حدود ۱ میلیارد ریال رسید. کتب خریداری شده در نرم افزار کتابخانه ای کوها به ثبت رسیده و آماده ارائه به جامعه علمی علوم پزشکی لارستان می باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم