بخش اداری و فنی کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

بخش سفارش وتهیه منابع

 • دریافت کاتالوگ منابع از ناشران و ارسال آن به گروههاى آموزشى جهت انتخاب کتاب
 • بررسى و انتخاب آخرین رفرنسهاى موجود در بازار وتطابق آن با موجودى کتابخانه توسط کتابداران
 • نظرخواهى از استفاده کنندگان و دانشجویان جهت اطلاع ازنیاز آنها
 • کنترل درخواست هاى رسیده باموجودى کتابخانه
 • تنظیم لیست خریدکتب براساس اطلاعات جمع آورى شده
 • تهیه منابع فوق توسط مسئوولین و کتابدارن از نمایشگاههاى بین المللى کتاب و ناشرین داخلی
 • دریافت منابع و کنترل آن بالیست خرید
 • ثبت مشخصات کتب در دفاتر ثبت
 • وجین منابع فرسوده و قدیمی

بخش خدمات فنی

 • رده بندی کتب رسیده ( کتب پزشکی براساس سیستم کتابخانه ملی آمریکا رده بندی می گردد(
 • فهرستنویسی کتب موجود درکتابخانه
 • فهرستنویسی و رده بندی سایر منابع کتابخانه ای مثل CD ها و ژورنال ها
 • ورود اطلاعات کتابشناختی این منابع به سیستم اینترنت از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها
 • تولید برچسب عطف و بارکد منابع با استفاده ازنرم افزار کتابخانه و نصب آنها
 • آماده سازی منابع کتابخانه برای ورود به قفسه ها

بخش مرجع ونشریات

 • سفارش و تهیه مجلات لاتین
 • بررسى مجموعه و مرتب نمودن مجلاتى که دوره انتشار آنها تکمیل شده جهت ارسال به صحافی
 • تهیه اطلاعات کتابشناختى نشریات لاتین و ورود اطلاعات به سیستم نرم افزارکتابخانه
 • پاسخگویى وراهنمایى مراجعین درشیوه جستجو و استفاده ازمنابع

بخش امانت وگردش کتاب

 • عصاره تلاشهاى همه همکاران دراین بخش تجلى مى یابد چراکه هدف، ارائه خدمات سریعتر، بهتر وبه روزتر به مراجعین است.
 • این بخش باسیستم قفسه بسته اداره مى شود و ۵ دستگاه کامپیوتر براى جستجوى منابع کتابخانه موجود مى باشد.
 • اطلاعات کتابشناختی کتاب ها، مجلات و سی دی ها بصورت الکترونیکى واز طریق اینترنت قابل دسترسى مى باشد.

فهرست خدمات این بخش

 • ثبت نام اعضاى هیئت علمى، دانشجویان وکارمندان جهت عضویت درکتابخانه بر طبق ظوابط
 • پاسخگویى به تمامی مراجعین
 • راهنمایى مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه
 • امانت کتب وسایر منابع کتابخانه طبق ظوابط
 • تحویل گرفتن کتب امانتى وسایر منابع
 • جستجوى اطلاعات درپایگاههاى اطلاعاتى کتابخانه براى مراجعین
 • فایل نمودن کتب برگشتى در قفسه ها
 • قفسه خوانى و برطرف نمودن اشکالات موجود در کتب و مشخص نمودن مفقودى ها
 • انتخاب کتابهاى فرسوده و فرستادن آنها به صحافی
 • تسویه حساب اعضاء

بخش اطلاع رسانی دانشجویی

 • دارای ۵ دستگاه کامپیوتر
 • یک دستگاه پرینتر
 • ارائه سرویس اینترنت و اینترانت

سالن هاى مطالعه

این کتابخانه داراى دو سالن مجزا جهت مطالعه خواهران و برادران مى باشد . رعایت سکوت در این بخش الزامى است.

بانک اطلاعاتى کتابخانه

کتابخانه دانشکده علوم پزشکى لارستان در راستاى همراهى با فناورى روز دنیا و گذر از خدمات سنتى به پیشرفته الکترونیکى، از نرم افزار کتابخانه ای کوها جهت ایجاد شرایط بهینه درخصوص دستیابى سریع به اطلاعات موردنیازمراجعین استفاده می کند.

هم اکنون دستیابى به اطلاعات کتب، نشریات چاپى لاتین و سى دى هاى آموزشى از طریق اینترنت و اینترانت امکان پذیر است. اعضا مى توانند از این طریق منابع موجود کتابخانه را جستجو وبازبینى کرده وازهمانجا کتابى را رزرو و یا از وضعیت خود دربخش امانت مطلع شوند. امکان دیگر این برنامه جستجوى همزمان درسایرکتابخانه ها ى تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مى باشد.