بازدید مسئولین واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی لارستان از کتابخانه مرکزی در حال ساخت جهت بررسی زیرساخت های فناوری

Home » اخبار و رویدادها » بازدید مسئولین واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی لارستان از کتابخانه مرکزی در حال ساخت جهت بررسی زیرساخت های فناوری

جهت بررسی زیرساخت های فناوری کتابخانه مرکزی، مسئولین واحد فناوری دانشکده از ساختمان در حال ساخت کتابخانه مرکزی بازدید کردند. در این بازدید ضمن بررسی زیرساخت های موجود، مقرر گردید تعداد نودهای شبکه اینترنت جهت بخش امانت کتابخانه و به منظور تسهیل در جستجوی منابع اطلاعاتی توسط کاربران افزایش یابد.

پیش بینی می شود کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان در پایان مردادماه ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم