بازدید سرزده نیک اندیش کتابخانه مرکزی از بخش های مختلف کتابخانه

Home » اخبار و رویدادها » بازدید سرزده نیک اندیش کتابخانه مرکزی از بخش های مختلف کتابخانه

نیک اندیش کتابخانه مرکزی (جناب حاج محمود نراقی) ضمن بازدید سرزده از کتابخانه، از توسعه منابع و امکانات موجود ابراز خرسندی کردند و از جمعی دانشجویان حاضر در سالن های مطالعه که برای تحصیل علم و آبادی ایران زمین تلاش می کنند قدردانی نمودند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم