اهداف و وظایف کتابخانه مرکزی دانشکده

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اهداف و وظایف کتابخانه مرکزی دانشکده

1. فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران
2. راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت آنلاین و از طریق پست الکترونیکی
3. تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک
4. تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی
5. مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت شبکه دانشکده (نرم افزار کوها)
6. تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با فعالیت های کتابخانه مرکزی

مأموریت کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان تلاش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی دانشگاه ، به جایگاهی معتبر در بین کتابخانه های مرکزیدانشگاه های علوم پزشکی جهان دست یابد. در همین راستا، مأموریت کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهای پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاش متخصصین اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقاء رتبه در سطح ملی و بین المللی، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع است