ارائه راهنمای مشاغل و حرف توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹

Home » اخبار و رویدادها » ارائه راهنمای مشاغل و حرف توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹

در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹، کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، راهنمای مشاغل و حرف را جهت ۴۵ دسته از مشاغل ارائه می کند. جزئیات بیشتر را در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://corona.behdasht.gov.ir/page/64/jobs

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم