برگزاری نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها

نخستین وبینار گزارش گیری از سامانه کتابخانه ای کوها در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ توسط شرکت آوا افزار برگزار گردید. در این وبینار دو ساعته، گزارش گیری از بخش امانت کتابخانه آموزش داده شد. گزارش گیری از سایر بخش های سامانه در وبینار دیگری توسط همین شرکت ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب

برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸

در راستای اهداف کتابخانه دیجیتال و افزایش توانمندی کاربران، برنامه ریزی کارگاه های کتابخانه در سال ۹۸ با چک لیستی متشکل از ۱۴ کارگاه و پس از تجمیع دیدگاه های اساتید هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان مورد بررسی قرار گرفت. پس از رایزنی با مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان (جناب آقای دکتر مقداد…

ادامه مطلب