درباره ما

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اهداف و برنامه ها

 1. برسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط، به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه های اقماری و مراکز درمانی
 2.  ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی- آموزشی تابعه دانشگاه
 3.  آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار (کتابداران دانشگاه) با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه
 4.  وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه
 5.  برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاء محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال
 6. گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تبادل اطلاعات علمی و گسترش همکاری بین کتابخانه ها
 7.  ارائه خدمات مشاوره در زمینه استاندارد سازی کتابخانه های دانشگاه در زمینه های فیزیکی، وسایل و تجهیزات
 8.  تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه مرکزی
 9.  بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
 10.  تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 11.  گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و ارائه گزارش های لازم
 12. تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه
 13. بررسی کارشناسی از وضعیت کتابخانه های دانشکده ای و مراکز درمانی
 14.  آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 15.  تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

چشم انداز

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لارستان تلاش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی دانشگاه یکی از دو کتابخانه دانشگاهی برتر کشور در تولید علم، نظریه‌پردازی و توسعه فناوری، حرکت کند و چشم انداز بلند مدت کتابخانه، برخوردار از جایگاه معتبر در بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی جهان می باشد. در همین راستا مأموریت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لارستان تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهای پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاش متخصصین اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقاء رتبه در سطح ملی و بین المللی، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع است.

معرفی جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی لارستان شامل اساتید و اعضای هیأت علمی، دانشجویان شاغل به تحصیل و کارکنان دانشگاه می باشد.
دانشجویان سایر دانشگاه های های علوم پزشکی کشور با ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه محل تحصیل خود قادر خواهند بود از خدمات کتابخانه بهره مند شود.

معرفی و تاریخچه کتابخانه

کتابخانه دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۶۹ و همزمان با تاسیس دانشکده شروع به کار نمود.
مخزن کتابخانه با فضایی در حدود ۱۷۴ متر مربع به شکل سیستم باز اداره می گردد. مجموع کتب فارسی ۱۵۵۲۱ جلد و کتب انگلیسی ۱۸۲۸ جلد می باشد. موجودی کتابخانه به صورت کامپیوتری با استفاده از ۱۰ دستگاه رایانه که در قسمت ورودی کتابخانه قرار داده شده از طریق مراجعین قابل دسترسی است . کتابخانه مرکزی علاوه بر کتابها سایر اشکال منابع اطلاعاتی نظیر CD، پایان نامه و مجلات الکترونیک است.
در حال حاضر سیاست کتابخانه مرکزی دانشگاه همپای سایر کتابخانه های دانشگاهی جهان و ایران اولویت دادن به خرید و در دسترس قرار دادن منابع الکترونیکی Online از ناشرین معتبر دنیا برای اعضای خود می باشد و در این راستا بیش از ۲۰ پایگاه اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی پیوسته را با بیش از ۵۰۰۰۰ عنوان ژورنال تمام متن ارائه می کند.

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود و رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد. تمامی اطلاعات کتابشناختی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها و پورتال آن، به صورت online قابل جستجو گردیده است.

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان: IR-202000003
لینک دسترسی: http://isil.nlai.ir/showSearchResult.aspx?libID=5594