بازدید کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

Home » اخبار و رویدادها » بازدید کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

در این بازدید که با هدف استقلال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان از کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد، جناب آقای آژیر و حسین لو (کارشناسان وزارت)، امکانات، تجهیزات، و مجموعه منابع موجود در کتابخانه مرکزی را مثبت ارزیابی کردند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم